Najnowsze porady

Ubezpieczenie na podróż – jakie wybrać?

Dostępne na rynku ubezpieczenia na podróż różnią się wieloma czynnikami – zakresem ochrony, przedmiotem ubezpieczenia lub wysokością składki. Jak wybrać to najbardziej odpowiednie do potrzeb naszej podróży?

Ubezpieczenie na podróż a koszty leczenia za granicą

Ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą daje ochronę w sytuacji, kiedy ulegniesz wypadkowi i będziesz musiał pokryć koszty leczenia powypadkowego. Jeśli wykupisz odpowiednie ubezpieczenie na podróż, pokryje ono koszty leczenia szpitalnego oraz wydatki poniesione na leki. Istotnym elementem jest tu wysokość sumy gwarancyjnej, czyli maksymalnego limitu, do którego towarzystwo ubezpieczeniowe będzie wypłacać odszkodowanie. Limit ubezpieczenia powinien być określony na takim poziomie, aby był w stanie realnie zabezpieczyć koszty leczenia. Ważne jest również, aby ubezpieczyciel gwarantował automatyczne pokrywanie kosztów leczenia, bez konieczności wydawania własnych środków i późniejszego ubiegania się o refundację.

Ubezpieczenie na podróż a dodatkowe świadczenia

Ubezpieczenia assistance pomaga zapewnić transport z opieką medyczną do miejsca zamieszkania. Taka usługa ubezpieczenia assistance przyda się, jeśli po wypadku nie będziesz w stanie samodzielnie wrócić do miejsca zamieszkania. Ubezpieczenie zapewni Ci ambulans lub samolot pasażerski i podróż nim z asystą odpowiednich służb medycznych. Ponadto, ubezpieczenie assistance pokryje również koszty pobytu osoby towarzyszącej w szpitalu – zakwaterowanie, wyżywienie i podróż; zapewni zwrotną pożyczkę na kaucję, żebyś mógł wyjść z aresztu w razie zatrzymania; opiekę nad dziećmi, które są z Tobą; pomoc w razie zagubienia lub kradzieży dokumentów; dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych i leków; ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej.

Ubezpieczenie na podróż a bagaż

Ubezpieczenie sprzętu sportowego i bagażu chroni je w razie zniszczenia, uszkodzeń lub utraty sprzętu w wyniku wypadku, kradzieży lub zdarzeń losowych, takich jak, np.: huragan, lawina, powódź czy pożar. Określając sumę ubezpieczenia przy tym rodzaju ubezpieczenia, warto wziąć pod uwagę realną wartość sprzętu i bagażu. Warto też zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności.

Ubezpieczenie na podróż a rezygnacja z wyjazdu

Takie ubezpieczenie chroni na wypadek, gdybyś musiał odwołać wyjazd z powodu nagłego zachorowania, ciężkiego wypadku, śmierci najbliższego członka rodziny, kradzieży lub utraty dokumentów uprawniających do wyjazdu za granicę. Takie ubezpieczenie może również obejmować zwrot kosztów za niewykorzystany okres wyjazdu.

Pracuje w branży ubezpieczeniowej, interesuje się motoryzacją. Większość wolnego czasu spędza w garażu, ale nie przy samochodach, a przy perkusji.

12:11 | przez Tomek