Najnowsze porady

Posts Tagged ‘likwidacja szkody oc’

Według polskiego prawa każdy kierowca pojazdu mechanicznego uczestniczącego w ruchu drogowym zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia OC. Rynek jednak proponuje tak wiele rozwiązań, że nie zawsze wybór tego odpowiedniego jest prosty. Jak nie zagubić się w gąszczu ofert i na co zwrócić uwagę?

Pozornie takie same

To jak powinno wyglądać ubezpieczenie OC/AC jest określone przez ustawę uchwaloną przez sejm. Oznacza to, że istnieje pewien pakiet podstawowych świadczeń, które klient musi otrzymać od firmy ubezpieczeniowej. Są to gwarantowane świadczenia od których żadne towarzystwo oferujące ubezpieczenia samochodowe nie może robić wyjątku. Na całe szczęście różne firmy rozszerzają pakiet swoich usług tak, aby ich produkty były jak najbardziej atrakcyjne. Trzeba tylko dobrze poszukać.

Read More23 kwietnia 2015 10:22 - Posted by Tomek

Podstawą uprawniającą do wypłaty środków z ubezpieczenia AC jest szkoda spowodowana na ubezpieczonym pojeździe. W zależności od obranej ścieżki dochodzenia odszkodowania: czy domagamy się zwrotu z polisy OC sprawcy wypadku czy też z naszej polisy AC czeka nas przeprawa przez wszystkie etapy udowodnienia ubezpieczycielowi, że wypadek miał miejsce, oraz jakie w wyniku tego zajścia szkody spotkały nas oraz ubezpieczony pojazd. Im więcej szkód- tym prawdopodobnie wyższa będzie kwota wypłaconego wyrównania za poniesione straty.

Wybór sposobu likwidacji szkody

Jeśli zdecydujemy się egzekwować należność z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy kolizji, musimy pamiętać o przestrzeganiu ustalonych terminów złożenia wniosku. Niezgłoszenie szkody w wymaganym terminie, może być powodem odmowy w wypłacie odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Dlatego najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest niezwłoczne zgłoszenie zaistniałej sytuacji by w jak najszybszym czasie umożliwić dalsze działania związane z likwidacją szkody.
Każdy zakład ubezpieczeniowy posiada komórki zajmujące się rozpatrywaniem wniosków o wypłatę odszkodowania. W tym celu, przedstawiciele firmy dokonują oględzin uszkodzonego pojazdu, oraz sporządzają raport będący podstawą do wypłaty odszkodowania.
W przypadku likwidacji szkód z ubezpieczenia OC, procedura opiera się o obowiązujące przepisy prawa. Wynika z tego, że jeśli w wyniku zdarzenia spowodowanego przez ubezpieczonego należy zapłacić za koszty związane z naprawą auta, holowaniem, lub wypłaty zadośćuczynienia czy renty zakład ubezpieczeniowy zobligowany jest do wypłaty środków pokrywających wszystkie szkody.
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku likwidacji szkody z polisy AC. Wypłatą środków mogą być objęte szkody powstałe w pojeździe lub jego wyposarzeniu oraz koszty poniesione w wyniku holowania lub zabezpieczenia pojazdu na miejscu wypadku(jednak ich suma nie może przekroczyć łącznie 10% sumy ubezpieczenia). Zakres odszkodowania może zostać powiększony, jednak wymaga to wykupienia dodatkowych opcji ubezpieczenia jeszcze przed zajściem zdarzenia. Najlepiej korzystać tu z poradników, żeby zabezpieczyć się na każdą ewentualność.

Schemat procesu postępowania likwidacji szkody:

1. Zgłoszenie szkody
2. Udowodnienie szkody (przy pomocy złożenia dokumentów poświadczających okoliczności powstania oraz wysokość szkody)
3. Termin wypłaty odszkodowania (zawsze podany w OWU, najczęściej wynosi on 30 dni)
4. Postępowanie likwidacyjne (na każdym etapie poszkodowany ma prawo wglądu do akt toczącej się sprawy)
5. Wypłata odszkodowania (będąca zakończeniem sprawy odszkodowawczej, od której można się odwołać do sądu jeśli poszkodowany nie zgadza się z decyzją ubezpieczyciela)

Wady i zalety rozliczenia gotówkowego lub bezgotówkowego

Najpopularniejszą formą usuwania szkód wśród polskich kierowców jest gotówkowa forma rozliczenia, oznaczająca otrzymanie przelewu na wskazane przez siebie konto . Decyzja ta oznacza przejęcie odpowiedzialności w zakresie usunięcia szkód na własną osobę.
Ok.17% wszystkich kierowców wybiera bezgotówkową formę rozliczania. Przeważnie są to osoby decydujące się na naprawę auta w ASO, których ubezpieczenie umożliwia wymianę części na oryginalne. Wybór zakładu przeprowadzającego naprawę leży wyłącznie po stronie klienta, dlatego też szczególnie w przypadku nowych aut rozsądnym wyjściem wydaje być się autoryzowany serwis.

Read More24 kwietnia 2013 16:03 - Posted by Damian Pawela